Kerkenraad

Geliefde gemeenteleden, broeders en zusters,                                                                                                                                                                                                                                                                  14-11-2021

 

De maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus houden ons dorp en daarmee ook onze gemeente langzaamaan iets minder in de greep. Vanuit de kerkenraad willen we met u delen wat de nieuwe aanpassingen zijn binnen onze gemeente.

 

Rondom de kerkdiensten

Op zondagmorgen om 9.30 uur houden wij een kerkdienst. U hoeft zich hiervoor niet meer aan te melden. Wanneer u geen corona gerelateerde klachten heeft, heten we u van harte welkom.

Van deze dienst wordt een geluidsopname gemaakt, welke later via de site te beluisteren is. Daarnaast is het mogelijk om de dienst op CD te ontvangen, u kunt dit doorgeven aan diaken H. Hensen 0162-315444.

Tijdens de dienst zal er weer voor verschillende doeleinden gecollecteerd worden, naast de digitale collecte.

 

Rondom gemeenteactiviteiten

De catechisaties worden om de twee weken op vrijdagavond weer gegeven, nu zonder gezamenlijke maaltijd. Ook met de gesprekskring willen we in het nieuwe seizoen weer gaan starten; deze worden in het kerkgebouw gehouden, dus niet thuis zoals voorheen het geval was. 

 

Omzien naar elkaar

Door de maatregelen rondom corona zijn er veel mensen die zich eenzaam voelen of met plotselinge gevoelens van angst of verdriet zitten. We denken aan ouderen, zieken, gemeenteleden met weinig familie, vrienden of contacten, mensen die zorg nodig hebben. Laten we als gemeenteleden omzien naar elkaar. Neem gerust contact op met onze kerkelijk werker, pastorale ouderlingen of wijkmedewerkers voor uzelf of om iemand te noemen die pastorale hulp kan gebruiken.

Hebt u praktische hulp nodig of kunt u die bieden? Neem contact op met een van de diakenen.

Samen zijn we de gemeente van onze Heer, Jezus Christus. Laten we in deze bijzondere tijden met liefde en aandacht op elkaar betrokken zijn. 

 

Ga met God!

We nodigen u uit om thuis te zingen of te lezen lied 416 en zo met elkaar in geloof verbonden te zijn als één gemeenschap.

 

Ga met God en Hij zal met je zijn:

bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

                        Hartelijke groet vanuit de kerkenraad


 

Protocol voor het houden van kerkdiensten in de Gereformeerde Kerk van ’s Gravenmoer

N.a.v. het aangepaste protocol van de PKN op 22 september 2021 delen we onderstaande met u:

 

Algemeen

We vinden het raadzaam dat alle bezoekers en betrokkenen in de eredienst (voorgangers, lectoren, ouderlingen, muzikanten, kosters, enz.) de gepaste afstand van anderhalve meter blijven bewaren.

 

Reinigingsplan en hygiëne

De kerkenraad heeft een reinigingsplan gemaakt voor het kerkgebouw en de overige ruimten die in gebruik zijn zoals de keuken en de toiletten. 

Voor, tijdens en na de dienst worden de gebouwen geventileerd. U dient uw jas mee te nemen in de kerkzaal

Bij binnenkomst in de kerkelijke ruimten kunnen de handen ontsmet worden met het daarvoor aanwezige ontsmettingsmiddel.

In de toiletten zijn papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en -tissues aanwezig voor het schoonmaken van deurklinken, toiletbril en handen. 

 

Voor en na de kerkdienst 

We vinden het raadzaam dat we onderling gepaste afstand van anderhalve meter houden bij het binnenkomen en verlaten van de kerk.

Tevens is de mondkapjes draagplicht weer van toepassing bij het betreden en verlaten van de kerk

 

De kerkzaal 

Op de kerkbanken is duidelijk zichtbaar gemarkeerd waar u wel en niet mag plaatsnemen. U wordt een plaats in de kerkzaal toegewezen, daarbij rekening houdend met de gepaste afstand.

Het is raadzaam dat alle betrokkenen in de eredienst (voorgangers, lectoren, ouderlingen, muzikanten, kosters, enz.) de anderhalve meter afstand hanteren.

 

De kerkdienst

Zingen

Vanaf 14  november 2021 gaan we weer terug naar voorzangers en het laatste lied als afsluiting met geheel de gemeente zingen.


Collecten

We collecteren (weer) na de dienst. De zakken zullen in de gang klaar staan, zodat als u de kerk verlaat langs de zakken kunt lopen om uw donatie er in te doen.

Het overmaken op de bekende rekeningnummers of het inleveren van collectebonnen bij de penningmeester blijft ook mogelijk.

Bij het verlaten van de kerkzaal zullen de rijen van achter naar voren de kerk verlaten.

We werken volgens het principe first in - last out, rekening houdend met de anderhalve meter afstand.

 

 

 

Rouwdienst

Wanneer er een rouwdienst in onze kerk plaatsvindt, dan gelden de volgende afspraken:
- regels en organisatie net als bij de zondagse eredienst, zoals hierboven besproken.

- de uitvaartverzorging is verantwoordelijk voor de coördinatie en opvolging van regels.

- onze gemeente zorgt voor een koster, organist, voorganger en ambtsdrager.

- het kerkgebouw wordt door de uitvaartverzorging schoon achtergelaten.

 

 

We hopen op deze wijze samen gezegende diensten te hebben. Hoewel de dienst ook thuis te beluisteren is, is het goed dat we elkaar weer vaker kunnen ontmoeten tijdens de eredienst in de kerk. Verbonden in de die Ene, de Heer van de kerk, Jezus Christus.

 

                       De kerkenraad.

 

Als u nog vragen hebt, bel dan gerust naar de kerkelijk werker Marjanne de Bruin 06-57715225

 

De kerkenraad geeft leiding aan het werk in de gemeente. Zij bestaat in principe uit: de predikant, vier pastorale ouderlingen, vier diakenen, een jeugdouderling, drie kerkrentmeesters, een scriba en een voorzitter. Niet altijd lukt het vacatures vervuld te krijgen. In de gemeente komt steeds meer werk op steeds minder schouders terecht. De sfeer in de kerkenraad is goed.

De kerkenraad vergadert tien maal per jaar. 

Onder de kerkenraad vallen

 
Willekeurige afbeelding
No images
Agenda
November 2021
Z M D W D V Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Banner