Kerkdienst beluisteren

Kerkdienst van 09 augustus 2020, voorganger: Ds. W.P. van der Aa uit Walwijk.

Embed Embed this video on your site

 klik hier om de uitzending in een externe player te spelen 

rechts klik hier en kies voor 'doel opslaan als' om de kerkdienst als mp3 op te slaan

 

Liturgie voor zondag 09 augustus ‘s Gravenmoer.

AAN DE WANDEL!!

Voorganger:             Ds. van der Aa

Organist:                  Dik van Dalen

Welkom en Mededelingen.

Aanvangslied Orgel Declamatie:  Ps. 66: 1

1 Breek, aarde, uit in jubelzangen,

Gods glorierijke naam ter eer.

Laat van alom Hem lof ontvangen.

Geducht zijn uwe daden, Heer.

Uw tegenstanders, diep gebogen,

aanvaarden veinzend uw beleid.

Heel d' aarde moet uw naam verhogen,

psalmzingen uwe majesteit.


Votum en groet

 

Psalm 67

1 God zij ons gunstig en genadig.

Hij schenke ons 't gezegend licht

dat overvloedig en gestadig

straalt van zijn heilig aangezicht:

opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde

en tot U zich wend',

zo, dat allerwegen ieder volk de zegen

van uw heil erkent.

 

Gebod (Spreuken 28)

 Lied 598

YouTube https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=2Gwq9YhpxmY&feature=emb_logo

Als alles duister is | Sela - YouTube

Deze video van het lied 'Als alles duister is' hoort bij het album 'In het licht' van Sela.

Ga naar http://www.sela.nl/liederen om gratis bladmuziek van 'Als...

www.youtube.com


Gebed.
 

Lezing:

Markus 16: 14-20

Ten slotte verscheen hij aan de elf terwijl ze aan het eten waren, en hij verweet hun hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degenen die hem hadden gezien nadat hij uit de dood was opgewekt. En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, 18met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’ Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.

Lied 315 (orgelbegeleiding en gemeente neuriet mee)

1 Heb dank, o God van alle leven,

die zijt alleen Uzelf bekend,

dat Gij uw woord ons hebt gegeven,

uw licht en liefd' ons toegewend.

Nu rijst uit elke nacht uw morgen,

nu wijkt uw troost niet meer van de aard,

en wat voor wijzen bleef verborgen

werd kinderen geopenbaard.

2 En of een mens al diep verloren

en ver van U verzworven is,

Gij noemt zijn naam, hij is herboren,

vernieuwd door uw getuigenis.

U woord, dat spreekt in alle talen,

heeft uit het graf ons opgericht,

doet ons in vrijheid ademhalen

en leven voor uw aangezicht.


Uitleg en verkondiging. “AAN DE WANDEL”

 

Lied 315 (voorzang door voorganger)

3 Gemeente, aan wier aardse handen

dit hemels woord is toevertrouwd,

o draag het voort naar alle landen,

vermenigvuldigd duizendvoud.

Een stem zegt: Roep! Wat zoudt gij roemen

op mensengunst of heerlijkheid?

't Verwaait als gras en weidebloemen.

Gods woord bestaat in eeuwigheid!


Lof en dankzegging – voorbede – stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven

  1. Bouw en Interieurfonds
  2. Kerk

 

Lied 428 https://www.youtube.com/watch?v=W_OLpPrjwy4

Nederland Zingt: Overvloedig geef ik u

Het Jong gemengd koor Immanuel zingt 'Overvloedig geef ik u' vanuit de Grote Kerk in Vianen. Zingt u met ze mee? Klik hier voor meer info en de liedtekst! Locatie: Grote Kerk, Vianen Datum: 13 februari 2018 Website: http://nederlandzingt.nl Word Vriend: http://goo.gl/TmGp7a Subscribe: https://goo.gl/c9bFuA Facebook: http://facebook.com ...

www.youtube.com


Zending en zegen

 
Willekeurige afbeelding
No images
Agenda
Augustus 2020
Z M D W D V Z
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Banner