Home

 Tweede lijdenszondag          25-2-2024

 

De Latijnse naam die hierbij hoort is Reminscere.

Dat betekent: ‘Gedenk uw barmhartigheden’
Dat komt uit psalm 25 de verzen 6 en 7.


Denk aan uw barmhartigheid, HEER,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,
maar denk met liefde aan mij
en laat uw goedheid spreken, HEER.


We hoorden vandaag opnieuw een tekst uit Jeremia:
‘Jullie zijn in mijn handen als klei in de hand van een pottenbakker’.


De pottenbakker die niet opgeeft.
Je zult maar profeet zijn. Jeremia moet een scherpe boodschap doorgeven aan Israël.

Het beeld van de pottenbakker is bekend.

Je ziet het voor je: een draaischijf, de klei erop en de handen van de pottenbakker die de bedoeling heeft iets moois te maken.

Wat Jeremia ziet is dat de pottenbakker net zo lang met de klei bezig is tot hij tevreden is. Totdat die pot precies is zoals hij die zich heeft voorgesteld. Een pot tot Gods eer!
Daarin wordt de barmhartigheid van God zichtbaar, zijn liefde en goedheid.

De trouw waarmee Hij met zijn schepselen bezig blijft.

Hij wil ons vormen tot we zijn zoals Hij ons heeft bedoeld. Laat je je vormen?
De bol van de schikking staat op een aardewerken pot.
Er omheen gewikkeld een krans van hedera, teken van trouw.
Onderin wat mos, groen, het blijft niet dor en doods.

 


Trouw van God
aan de aarde.
Telkens opnieuw
gecreëerd.
Goed genoeg.

2024-02-25 2e lijdenszondag

 

 

 

 Tweede lijdenszondag          26-2-2023

 

Matteüs 17: 1-9

Op de berg

In stilte luisterend, biddend

Drie profeten

Gevonden wijsheid

2023-03-05 2e lijdenszondag

 

 Tweede Lijdenszondag       28-2-2021

ZEVEN WERKEN VAN BARMHARTIGHEID     

“Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”

                                                                                                                                                     Matteüs 25: 35, 36

Lezen: psalm 42

Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen? - Psalm 42: 3

Deze psalm gaat over dorst naar God, dorst van de ziel. Wat kunnen mensen verlangen naar troost, naar iets wat hen ‘laaft’. Wat kun je ópleven van een goed moment, samen, bij een maaltijd, door een lied, in de wijde ruimte van de kerk of buiten in Gods goede schepping. De psalmist verlangt naar samen zijn, optrekken naar het huis van God. We weten sinds corona dat dat niet meer vanzelf spreekt. Toch kunnen er ook in het dagelijks leven, zelfs in de nacht, momenten zijn dat er een lied in je klinkt, dat je Gods liefde over je voelt schijnen. Vandaag zingen we mee met deze psalm, samen met alle dorstige. Naar water, naar vrede, naar een moment van genade en liefde. Vestig je hoop op God, de God die ziet en redt.

 

Als je dorst hebt,

als je dorst hebt


Mag je bij Mij komen

Want Ik ben de bron,

zegt Jezus

Die zal blijven stromen

 

Drink nu levend water,

fris als een fontein

Drink nu levend water

Laat het in jou zijn….

een bron van eeuwig leven.

 

Elly en Rikkert

 lij 2

Wil je dit lied luisteren:

https://youtu.be/HXK0HoDl6pk

 

Het moment van het sterven van Jezus komt steeds dichterbij. Op een van de grote feesten van Israël gebruikt Jezus het beeld van water om te verwijzen naar zichzelf. Hij geeft levend water en dat zal ervoor zorgen dat je nooit meer dorst zult hebben. Hij is de ware Bron.

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft.”

                                                                                             - Johannes 7: 38

Loofhuttenfeest. Een vreugdevol feest waarbij teruggedacht wordt
aan de bevrijding van Israël, dwars door de woestijn. De feestvierders werken niet en leven een week lang opnieuw in een hut of tent, met uitzicht op de hemel. Water wordt geschept uit de bronnen van het heil, zeker in de tijd van Jezus, daar in Jeruzalem. Dan klinken op de laatste, de grootste dag opeens die woorden: ‘Als je dorst hebt, moet je bij mij zijn!’ Jezus biedt een ander soort water aan. Als je van dat water drinkt krijg je nooit meer dorst. Het water staat voor de Geest van God, die jou levensvervulling geeft. Een vreugde, die niet meer voorbijgaat. Je gaat ervan overstromen, het wordt een bron in jou. Zo presenteert Jezus zich hier als de grote dorstlesser, als levend water voor ieder mens.

Bid vandaag om de Geest, voor onszelf, voor de kerk, voor de wereld. Mogen onze gebeden zo bijdragen aan het lessen van de dorst van velen.

 

 lij 2-1

 VASTENTIP

 Laat dat wijntje even staan en drink een week geen alcohol.

 Met groet, Marjanne de Bruin.

 

Laatst aangepast (zondag 25 februari 2024 11:35)

 

Lijdenszondagen 2024

Eerste lijdenszondag   18-2-2024

 

Deze zondag is de eerste van de 40-dagen.

Hij heet in het Latijn: Invocabit

Dat betekent: Roept Hij mij aan

 

Naar goede gewoonte staan we, onderweg naar Pasen, elke zondag even stil.

Er is een schikking waarin we symbolisch verbeeld zien wat in de lezing gehoord wordt.

De Bijbelboeken Jeremia en Prediker nemen ons komende weken mee door deze tijd van bezinning en inkeer.

 

De tekst voor vandaag:

De Heer richtte zich tot mij………………………. Jeremia 1:4


Jeremia, de door God geroepen profeet, krijgt de zware taak zijn volk het oordeel van God aan te kondigen.

Hij is niet blij met zijn roeping en stribbelt flink tegen: ‘Ik kan niet en ik wil niet.’ Maar wat God besluit, gaat door.

Het zal zwaar worden, moeilijk. God belooft: Ik zal voor je zorgen, je staat er niet alleen voor. Ik geef je mijn woorden in de mond.

Heftige woorden. God spreekt over uitrukken en verwoesten, vernietigen en af breken.

Er moet veel opgeruimd en weggedaan worden. Dat is nodig om ruimte te maken voor een nieuw begin. Na het oordeel zal het weer licht worden.

Dat is een belofte.

Om dat te onderstrepen, richt God het oog van Jeremia op een amandelboom. Het is eerste boom in het Midden-Oosten die bloeit na de winter.

Je weet, de lente wordt wakker.

Zo zal Ik wakker zijn, wil God zeggen over wat Ik heb gezegd. Mijn woorden zullen in vervulling gaan.

De basis voor de schikking in de komende weken is een bol, hij staat voor de aarde.

Gods woorden vielen niet in vruchtbare aarde en daarom is de bol donker. De schors die erop zit is dor, droog.

Gaandeweg zal er verandering komen, het licht zal doorbreken.

Vanmorgen zien we een klein begin; bloeiende takken zoals Jeremia ze zag…….

 

Geroepen als profeet

zoals bloesem

de lente roept.

Luister

een nieuw begin

2024-02-18 1e lijdenszondag

 

Lijdenszondagen 2023

De zondagen van de veertigdagentijd gebruiken we als basis kronkelige takken van de hazelaar en de wilg.
Als de liefde belangrijk is om je in te leven in de verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad, maar een route met onverwachte wendingen.
Met deze kronkeltakken maken we iedere week een andere op de natuur geïnspireerde organische vorm, een boog, een cirkel, een ellips.
Voor ieder viermoment wordt er iets van symboliek toegevoegd aan de schikking.
De eerste schikkingen zijn sober, de Veertigdagentijd , begint immers met bezinning en reflectie.
Gedurende deze periode is de liturgische kleur paars.
Naarmate we dichter bij Pasen komen worden de schikkingen kleurrijker en uitbundiger van karakter.
Om uiteindelijk met Pasen te veranderen naar de kleur wit.

Eerste lijdenszondag         26-2-2023

Matteüs 4: 1-11

Uit liefde voor jou

Wandelen in de woestijn

Leeftocht

Het vergezicht

2023-02-26 1e lijdenszondag

 

Eerste lijdenszondag 21-2-2021

 

ONDERWEG NAAR PASEN

De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning. We staan stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag.

Als ultieme daad van barmhartigheid gaf Jezus zijn leven en stond op uit de dood. Daarmee liet Hij ons zien: ‘Ik ben er voor jou!’ Wij mogen er ook zijn voor anderen. Er zijn zoveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. De hoop die dat geeft, geven we door: doorbarmhartig te zijn en goed te doen. Het thema van de PKN deze tijd is:        

Ik ben er voor jou

Dat IK mag en kun je lezen met een hoofletter, maar het houdt natuurlijk ook een duidelijke opdracht voor ons mensen in. Jezus benoemt dit in Mattheus 25 heel duidelijk, we mogen niet aan de zijlijn blijven staan bij al het lijden in de wereld.

Mattheus 25: 35, 36

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’

Zeven werken van barmhartigheid

Van bovenstaande tekst zijn de 7 werken van barmhartigheid afgeleid. Jezus zegt daar tegen zijn leerlingen dat wie dit voor iemand heeft gedaan naar wie verder niemand omkijkt, dat voor Hem heeft gedaan. Daarmee geeft Jezus treffend weer voor wie deze werken bedoeld zijn: voor diegenen die er zonder hulp van een ander niet komt. De gevangene, de dorstige, de hongerige. Wie naar hen omkijkt, heeft begrepen waar het God werkelijk om te doen is.

Door de eeuwen heen zijn de zeven werken van barmhartigheid een bron van inspiratie geweest voor veel schilders. Hieronder een combinatie van die 7 werken in 1 afbeelding. De ene hand reikt aan de andere hand en in het open graf zijn subtiel verwijzingen te zien naar brood, drinken, kleding, onderdak, ziekenhuisbed, gevangenis en begraven.

Ik ben er voor jou

 

 afbeelding lijdenstijd

 

 

In de 40 dagentijd zal iedere week een nieuw werk van barmhartigheid centraal staan. Zo gaan we samen onderweg naar Pasen.

 

Laatst aangepast (zondag 25 februari 2024 11:42)

 

Het Dorp

Het dorp ‘s Gravenmoer is van oudsher een protestantse enclave in een Rooms Katholiek gebied. Het dorp lag in de Hollandse Waterlinie en had voorheen meer een ‘Hollandse’ dan ‘Brabantse' mentaliteit. 

Bij de Gereformeerde Kerk van 's Gravenmoer is er openheid naar buiten en verandert mee met de tijd. De Gereformeerde Kerk (lid van de PKN) heeft 175 leden en een vrij aantal leden komt uit generaties die al lang in het dorp wonen. We staan open voor nieuwe ontwikkelingen zonder daarbij de traditie los te laten. De erediensten op zondag nemen een belangrijke plek in. 

Ger Kerk Orgineel

Naast liederen uit het Liedboek zingen we uit de Evangelische Liedbundel. 

Regelmatig drinken we na de dienst koffie met elkaar.

 
Willekeurige afbeelding
No images
Agenda
Maart 2024
Z M D W D V Z
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Banner